Kalite Politakamız

  • İnovar Proje müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sektörel gelişmeleri takip ederek kalite kontrol standartlarının gerekliliklerine uygun olarak en kısa sürede en doğru hizmeti sağlar.

  • Hizmet kapsamını müşteri beklentilerini ve sektör gelişmelerini karşılayacak şekilde belirler.

  • Kaynaklarını müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde etkin olarak kullanır ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde ek kaynaklar oluşturur.

  • Müşteri memnuniyetini sağlamak, sektördeki liderliğini korumak ve firma hedeflerine ulaşmak için tüm süreç ve faaliyetlerini sürekli değerlendirerek; verimlilik ve etkinlik açısından düzenler, sürekli yatırım ve iyileştirme gerçekleştirir.

  • Tedarikçileri ile personelinin bilgi ve eğitimini daima ileriye götürecek, iş motivasyonu ve memnuniyetini artıracak çalışmaları yürütür.

  • Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini uygular, tüm organizasyonda benimsenerek sistemin verimli çalışmasını ve sürekliliğini sağlar.

  • İşleri bir defada hatasız ve doğru yapmayı hedefleyerek sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlar.